Skip to main content

Разлики между стъклата за огледала

Разлика между нормално и сферично стъкло за огледало.

Разлики между стъклата за огледала за обратно виждане в зависимост от отразяването на обекта.

1.Стандартно огледало:

ПЛЮС - реално отразява разстоянието от обектите до вашия автомобил, по-лесно за маневриране на заден ход (особено за начинаещи шофьори).

МИНУС - няма голям периметър на виждане („мъртва точка”, когато ви задминават при която нямате видимост). При заден ход не се виждат много ниски и близки обекти.

2.Сферично огледало:

ПЛЮС - вижда по-голяма част от платното от зад (по-голям периметър на видимост). В момента повечето автомобили в България са с такива стъкла за огледала.

МИНУС - не отразява реално дистанцията на обектите зад вас (обекта винаги е по-близо до вас, отколкото го виждате). За това на тези стъкла на запад (най-вече в САЩ) има надпис: Objects in mirror are closer than they appear.
Но със сферичните стъкла се свиква сравнително бързо (при смяна).

3.Асферично огледало:

ПЛЮС - най-голям обхват на видимостта зад вас (почти елиминира мъртвата точка, при задминаващият ви автомобил).

МИНУС - нереално отразяване и деформиране на обектите (във външната част на огледалото). Дори и двете (ляво и дясно) стъкла да са ви асферични (те се различават при отразяването на обекта), не виждате по един и същи начин обекта отзад (и в двата е нереално разстоянието), но при едното огледало се вижда по-близо, при другото по-далече (практична необходимост).
Може да имате проблеми с паркирането и при карането на заден ход (особено начинаещите шофьори). Затова повечето нови автомобили са с парктроници или камери в задната броня. Необходимо е време и опит за да свикнете с тези огледала.

Обобщение:
Въпреки минусите на последните два вида стъкла за обратно виждане - те са за предпочитане (не случайно всички нови автомобили са с тях).
Необходимо е да се знае, че при всеки един тип (особено сферичните и асферичните), по отделно сами по себе си като изпълнение има разлики (които ги отличават вътре в групата и те по между си, имат своите предимства и недостатъци), на тези разлики ще се спрем друг път (те са предмет на друг по-обстоен анализ).