Skip to main content

Нарушаване на дълбочината на каналите на ремъка

Промяна на дълбочината на каналите на ремъка

По врема на употребата на каналния ремък при ребрата има видима промяна на профила (като издълбаване на каналите).

Обикновено този проблем е предизвикан от лекото опъване при монтажа или поради лошите условия на улея на макарите (ролките). При това условие на работа, ремъка има повишено приплъзване, което изхабява меката част на тялото, което предизвиква вибрации и шум.

Дори и ако впоследствие се увеличи опъването на ремъка, проблемът ще остане, защото повредата е необратима.

Друга възможна причина е когато се инсталира един нов ремък по-дълъг от изискванията на производителя.