Skip to main content

Отделяне на ребро от каналния ремък

Отделяне на ребро от каналния ремък.

Когато каналния ремък има една повредена страна или едно ребро е напълно липстващо.
Причината трябва да се търси или в разминаване на ролките или в погрешното поставяне на ремъка върху тях.
При това условие реброто, което не е в улея е предизвикано да работи върху борда на ролката, където е подложено на стрес и на аномални деформации, които могат без съмнение да го скъсат и след много малко киломентри на движение.