Skip to main content

Излизане на корда от ремъка

Излизане на корда от ремъка

Този вид дефект го има, когато една корда излезе отстрани на каналния ремък.
Тя може още да изглежда свързана за тялото на ремъка или може да е напълно откъсната, оставяйки в пространството от страни на ремъка.

Възможни причини,които определят този дефект са:

1.Прекомерно напрежение;
2.Разминаване на ролките;
3.Намеса с фиксиран компонент;
4.Нередности при ролките, които могат да предизвикат триене или рязане на ремъка;
5.Неправилно коструиране на ролките, които не поддържат добре ремъка.

Случва се, че освен развиването на поддържащата корда, може да има отделяне на част от тялото на ремъка или откъсването на външно ребро.