Skip to main content

Равномерно скъсване на ангренажен ремък

Равномерно скъсване на ангренажен ремък.

Равномерно скъсване на ангренажен ремък са възможни следните причини:

1.Ремъкът е прегънат по време ма монтаж;

2.Ремъкът е повреден по време на монтаж с неподходящи инструменти.

Коректни действия:

1.Никога не прегъвайте прекалено ремъка;

2.Да не се ползват неподходящи инструменти или лостове за монтиране на ремъка вурху ролките;

3.Да не се насилва ремъка;

4.За да се улесни поставянето, да се отпуснат напълно обтегачите, за да се придобие минимално отклонение при трансмисията.