Skip to main content

Прокъсване на ангренажен ремък

Назъбено скъсване на ангренажен ремък.

Назъбеното прокъсване на ангренажния ремък е възможно при следните причини:

1.Изключително напрежение при монтаж;

2.Външни тела при трансмисията;

3.Блокиране на един елемент (ролка или обтегач);

4.Замърсяване на ремъка от разредители, бензин или нафтени деривати.

Коректни действия:

1.Правилно изпъване на ремъка;

2.Да се провери състоянието на изхабяване на елементите;

3.Да се осигури цялостността на кората за защита;

4.Да се осигури коректното фиксиране на кората/капака за защита;

5.Да се провери състоянието на изхавяване на компонентите.