Skip to main content

Блог на Автошанс

Нарушаване на дълбочината на каналите на ремъка

Промяна на дълбочината на каналите на ремъка

По врема на употребата на каналния ремък при ребрата има видима промяна на профила (като издълбаване на каналите).

Обикновено този проблем е предизвикан от лекото опъване при монтажа или поради лошите условия на улея на макарите (ролките). При това условие на работа, ремъка има повишено приплъзване, което изхабява меката част на тялото, което предизвиква вибрации и шум.

Дори и ако впоследствие се увеличи опъването на ремъка, проблемът ще остане, защото повредата е необратима.

Друга възможна причина е когато се инсталира един нов ремък по-дълъг от изискванията на производителя.

Отделяне на ребро от каналния ремък

Отделяне на ребро от каналния ремък.

Когато каналния ремък има една повредена страна или едно ребро е напълно липстващо.
Причината трябва да се търси или в разминаване на ролките или в погрешното поставяне на ремъка върху тях.
При това условие реброто, което не е в улея е предизвикано да работи върху борда на ролката, където е подложено на стрес и на аномални деформации, които могат без съмнение да го скъсат и след много малко киломентри на движение.

Излизане на корда от ремъка

Излизане на корда от ремъка

Този вид дефект го има, когато една корда излезе отстрани на каналния ремък.
Тя може още да изглежда свързана за тялото на ремъка или може да е напълно откъсната, оставяйки в пространството от страни на ремъка.

Възможни причини,които определят този дефект са:

1.Прекомерно напрежение;
2.Разминаване на ролките;
3.Намеса с фиксиран компонент;
4.Нередности при ролките, които могат да предизвикат триене или рязане на ремъка;
5.Неправилно коструиране на ролките, които не поддържат добре ремъка.

Равномерно скъсване на ангренажен ремък

Равномерно скъсване на ангренажен ремък.

Равномерно скъсване на ангренажен ремък са възможни следните причини:

1.Ремъкът е прегънат по време ма монтаж;

2.Ремъкът е повреден по време на монтаж с неподходящи инструменти.

Коректни действия:

1.Никога не прегъвайте прекалено ремъка;

2.Да не се ползват неподходящи инструменти или лостове за монтиране на ремъка вурху ролките;

3.Да не се насилва ремъка;

4.За да се улесни поставянето, да се отпуснат напълно обтегачите, за да се придобие минимално отклонение при трансмисията.

Прокъсване на ангренажен ремък

Назъбено скъсване на ангренажен ремък.

Назъбеното прокъсване на ангренажния ремък е възможно при следните причини:

1.Изключително напрежение при монтаж;

2.Външни тела при трансмисията;

3.Блокиране на един елемент (ролка или обтегач);

4.Замърсяване на ремъка от разредители, бензин или нафтени деривати.

Коректни действия:

1.Правилно изпъване на ремъка;

2.Да се провери състоянието на изхабяване на елементите;

3.Да се осигури цялостността на кората за защита;

4.Да се осигури коректното фиксиране на кората/капака за защита;

Шум или теч от водна помпа

Шум или теч от водна помпа.

Шумът идващ от една водна помпа може да зависи от:

1.Лагера, когато ремъкът на трансмисията е опънат прекомерно;

2.Износване пистите на въртене на сферите;

3.Деформация на сферите;

4.Търкане между фиксирана и въртяща се част.

Теч при дефект на помпата може да е вследствие на:

1.В следствие на нормално изхабяване, което се явява между 100.000 и 150.000 км., в зависимост от типа на материалите, с които е произведена помпата за първоначално вграждане;

Износване зъбите на ангренажния ремък

Износване зъбите на ангренажния ремък.

При износване зъбите на ангренажния ремък

Възможни причини:

1.Неправилно опъване;

2.Профила на зъбите несъответстващ на ролките.

Коректни действия:

1.Коректно изпъване на ремъка;

2.Да се заменят ролките;

3.Да се ползват ремъци само със същия профил.

Странично износване на ангренажен ремък

Странично износване на ангренажен ремък.

При странично износване на ангренажен ремък:

Възможна причина е разминаването на ролката и обтегача.

Какво трябва да се направи:

1.Да се провери и премахне разминаването на ролките, да се провери и коректното позициониране на обтегача.

2.Замяна на ролките и обтегача ако са изхабени.

Свещи и кабели EYQUEM

Свещ запалителна EYQUEM

Фирмата EYQUEM е основана през 1886 и е кръстена на своя създател, френския адвокат Maurice Eyquem (Морис Ейкюем). Морис Ейкюем е бил очарован от автомобилите и през 1899 г., помолен от неговия приятел Луи Рено (Louis Renault - създателят на RENAULT), прави първата си система за запалване.

През 1937 г. се внедрява революционна формула от специална техника за производство на изолацията на свещите, която е в употреба и до днес.

Абонирай се за новости